Koučing medziľudských vzťahov

Toto odvetvie koučingu sa zameriava na riešenie medziľudských vzťahov.

Môže ísť o:

  • partnerské vzťahy,
  • vzťahy medzi rodičom a dieťaťom,
  • vzťahy k starým rodičom,
  • vzťahy s kolegami a nadriadenými,
  • vťahy s priateľmi či príbuznými.

Najčastejšie prichádzajú klienti, ktorí si chcú vyriešiť problémy či ťažkosti v partnerskom vzťahu –

žiarlivosť,
nedostatok porozumenia,
nedôveru
nereálne nároky.

Na druhej strane sú klienti, ktorým sa nedarí nájsť si partnera. S efektívnymi nástrojmi dokážeme zistiť, čo sa skrýva za neúspechom nadviazať partnerský vzťah a odstrániť bariéry a prekážky, ktoré nám v tom bránia.

Techniky koučingu sú účinné aj pri riešení konfliktov s nadriadeným či s kolegom v práci. Takisto môžete odpustiť človeku, ktorý vám nejakým spôsobom ublížil, alebo sa rozlúčiť s osobou, s ktorou už nechcete mať žiadny vzťah (toto je veľmi nápomocné po rozchodoch, resp. rozvodoch). Tiež sa môžete rozlúčiť s niekým, kto už nie je na tomto svete, ale ešte stále sa vám nepodarilo spracovať jeho odchod.*

* Pri tejto metóde sa nevyužívajú žiadne nadprirodzené sily. Ide o jednoduchú konverzáciu medzi koučom a klientom.

 

„Najväčším bohatstvom človeka sú ľudské vzťahy“ Antoine de Saint – Exupéry